Rates

 

trans

 

Rates

Inclusive free pickup/delivery service

 

Introduction dive                                            NAF. 125.00  USD 72.00

Guided dive                                                     NAF. 125.00  USD 72.00

snorkel trip                                                      NAF.  70.00  USD 40.00

Scuba diver course                                        NAF. 525.00  USD 300.00

Advanced scuba diver course                      NAF. 475.00  USD 272.00

NAUI first aid course                                     NAF. 300.00  USD 172.00

Rescue course                                               NAF. 400.00  USD 267.00

 

Complete set incl. tank                                 NAF. 55.00  USD 32.00

Tank                                                                NAF. 12.50  USD 07.00

Regulator                                                       NAF. 20.00  USD 12.00

B.C.D.                                                             NAF. 15.00  USD 09.00

Wet suit                                                          NAF. 8.75  USD 05.00

Shoes                                                             NAF. 5.50  USD 03.00

Fins                                                                 NAF. 1.75  USD 01.00

Led per KG.                                                    NAF. 3.50  USD 02.00

Led belt                                                          NAF. 1.75  USD 01.00

Flashlight                                                       NAF. 21.00  USD 12.00

DutchGermanEnglish